Pozbądź się wykwitów solnych z Bostik Antisulfat

Korozyjne działanie soli powoduje jedne z największych strat w strukturze muru z ceramiki, co ma konsekwencje nie tylko estetyczne, ale także wytrzymałościowe. Zanim przystąpimy do naprawy zniszczonych przez wilgoć powłok malarskich i tynków, trzeba usunąć szkodliwe związki soli. W tym celu warto użyć specjalnego środka do renowacji wilgotnych murów Antisulfat marki Bostik.

Jedno z zagrożeń płynących z zawilgocenia obiektów budowlanych jest związane z zasoleniem ścian. Najczęstsze źródło problemów to podciąganie kapilarne, szczególnie intensywne w przypadku uszkodzenia izolacji poziomej lub jej całkowitego braku w starszych budynkach. Woda wnika też w strukturę muru z opadów atmosferycznych lub powietrza w pomieszczeniu. Nie jest ona obojętna chemicznie i stanowi czynnik aktywujący związki zawarte w cegle i zaprawie. Rozpuszcza chlorki, azotany i siarczany, które następnie transportowane są do zewnętrznych obszarów muru. Kiedy powierzchnia wysycha i następuje odparowanie wody, sole krystalizują, zwiększając swoją objętość. Powstają w ten sposób tzw. wykwity solne i dochodzi do uszkodzenia powłok wykończeniowych ścian, a w przypadku długotrwałego procesu – nawet do wykruszania zaprawy i zmniejszenia wytrzymałości cegieł. Samo odnowienie warstw dekoracyjnych zupełnie mija się z celem. Remont takich murów należy bowiem rozpocząć od skutecznego usunięcia zasolenia. W tego typu pracach pomocny będzie produkt marki Bostik – Antisulfat, środek do odsalania murów.

Chemiczne neutralizowanie soli

Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów może być przeprowadzana na różne sposoby. Jeden z nich polega na wykorzystaniu reakcji chemicznej zachodzącej pod wpływem specjalnych preparatów. Szkodliwe działanie wykazują sole rozpuszczalne w wodzie. Środki odsalające przekształcają je natomiast w nierozpuszczalne związki, które nie powodują degradacji ścian. Antisulfat marki Bostik to płynny roztwór skutecznie wiążący niebezpieczne sole. Wnika głęboko w powierzchnię cegieł, gwarantując, że proces hydraulicznego twardnienia kolejnych warstw nie zostanie zakłócony. W reakcji z Antisulfat marki Bostik szkodliwe dla murów sole krystalizują na powierzchni ściany przez co są łatwe do usunięcia. Środek ten może być też wykorzystywany do usuwania cząsteczek sadzy ze ścian kominów.

Prace należy rozpocząć od całkowitego usunięcia starego tynku i powłok malarskich, a także oczyszczenia powierzchni ze wszystkich luźnych elementów oraz kruchych fug. Bostik Antisulfat nanosi się w dwóch cyklach roboczych za pomocą pędzla ławkowca lub natryskowo. Pierwszy raz używa się produkt rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1. Po wyschnięciu (w zależności od warunków zwykle po upływie ok. 6-18 godzin) nakłada się drugi raz, tym razem nierozcieńczony. Należy odczekać co najmniej dobę, a następnie usunąć resztki preparatu wraz z wykrystalizowanymi solami. W zależności od chłonności podłoża, zużycie preparatu wynosi od 0,5 do 1,0 kg/m2. Pamiętać trzeba, że Bostik Antisulfat nie stanowi trwałej bariery przeciw wysoleniom. Aby nie dochodziło do ponownego zasolenia, musimy zlikwidować źródło zawilgocenia muru. Do likwidacji wilgoci kapilarnej zaleca się użyć preparatu iniekcyjnego Bostik Kiesey Iniektcreme lub zastosować można dodatkowe uszczelnienie pionowe np. za pomocą preparatu Bostik K11 Flex Schlämme Grau.     

 

źródło: Bostik Sp. z o.o. 


renowacje   sciany