Jak obniżyć straty energii dzięki izolacji

Podstawowym zadaniem systemów izolacyjnych jest minimalizowanie kosztownych strat energii. Redukując zużycie energii cieplnej, jednocześnie zmniejszamy emitowanie szkodliwych substancji do atmosfery. Jakie materiały izolacyjne wybrać, by przyczynić się do ograniczenia kosztów utrzymania domu, jak i mieć korzystny wpływ na ekologię? Na co szczególnie trzeba uważać? Na te pytania odpowiada Karolina Król, ekspertka firmy Thermaflex.

Energooszczędność to nie tylko słowo określające zmniejszenie strat energii, ale co najważniejsze - płynące z tego oszczędności finansowe. Budując lub remontując dom, najczęściej skupiamy się na izolacji ścian czy okien, zapominając, że nie tylko one mają wpływ na komfort użytkowania budynku. Jak wyjaśnia Karolina Król, ekspertka firmy Thermaflex, wybierając odpowiednią izolację do instalacji grzewczych, sanitarnych, chłodniczych czy wentylacyjnych, bardzo ważny jest wybór materiału o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (ʎ) oraz wykazującego odporność na wilgoć i uszkodzenia.

Wysokiej jakości izolacja zapewnia wydajność systemów rozprowadzania mediów. Stąd powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dobór grubości izolacji. W tym celu należy kierować się zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- W załączniku nr 2 rozporządzenia wskazane zostały minimalne grubości izolacji dla przewodów w zależności od ich średnicy wewnętrznej. Najmniejszą wskazaną grubością izolacji jest 6 mm, która to może być zastosowana jedynie w podłodze niemniej spełnione muszą zostać dodatkowe obwarowania. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wielkość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej.

Innym z ważniejszych aspektów przy projektowaniu i wykonywaniu systemów rurowych z zastosowaniem dopuszczonych przez ustawodawcę materiałów jest bezpieczeństwo pożarowe. Daje nam to pewność bezpieczeństwa i w przypadku ewentualnego pożaru, pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest również to, aby wydzielający się podczas spalania materiałów izolacyjnych dym nie stanowił dodatkowego zagrożenia oraz nie utrudniał bezpiecznej i szybkiej ewakuacji.

Jakość dla bezpieczeństwa i oszczędności

Inwestycja w nowoczesne materiały izolacyjne pozwala również przedłużyć żywotność każdego systemu. Dzięki temu unikamy konieczności przeprowadzania kosztowej wymiany instalacji, a także zmniejszamy liczbę ewentualnych napraw. Zarówno systemy grzewcze, sanitarne, wentylacyjne, jak i chłodnicze narażone są bowiem na awarie - z tego powodu tak ważne jest, by na etapie budowy domu zainwestować w wysokiej jakości izolacje, które przyczynią się nie tylko do zwiększenia wydajności instalacji, ale także pozwolą cieszyć się komfortem i spokojem przez długie lata.

- Zaawansowane rozwiązania izolacyjne pomogą w zmniejszeniu strat ciepła, a co za tym idzie - obniżeniu rachunków za ogrzanie domu czy podgrzanie wody. Jednak warto pamiętać, że izolacje muszą być wykonane z materiałów dobrej jakości oraz odpowiednio dobrane do systemu i co bardzo ważne - właściwie zamontowane. Tylko w ten sposób spełnią swoje zadanie. Jeśli podczas budowy domu będziemy szukać niewielkich oszczędności przy zakupie odpowiednich otulin, możemy w niedalekiej przyszłości stracić na tym o wiele więcej. – mówi ekspertka firmy Thermaflex.

Rozwiązania szyte na miarę

Podejmując decyzję o zastosowaniu danej izolacji, warto mieć na uwadze materiał nie chłonący wilgoci, która w znaczący sposób wpływa na pogorszenie własności izolacyjnych otulin i mat, obniżając efektywność dystrybucji, w wyniku zwiększonych strat ciepła. Bardzo ciekawym rozwiązaniem dostępnym na rynku są otuliny wykonane z pianki poliolefinowej – takie jak te od Thermaflex. Jest to trwały materiał o stabilnych właściwościach izolacyjnych, który dodatkowo zabezpiecza system przez ewentualnym przenoszeniem ognia i dymu w przypadku wystąpienia pożaru. Pianka poliolefinowa o zamkniętej strukturze komórkowej nie chłonie wilgoci, przez co gwarantuje brak ryzyka korodowania rurociągu oraz wykazuje bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, skutecznie ograniczając straty energii.

- Po wyborze odpowiedniej izolacji jest jej prawidłowy montaż, który pozwoli osiągnąć zamierzone cele i korzyści, które dana izolacja ma przynieść. Stąd dobrze, jeśli wybrany system izolacji technicznych jest kompletny, umożliwiający łatwy, szybki i skuteczny montaż. Gwarantuje to efektywną pracę instalacji i urządzeń grzewczych przez wiele lat, przy minimalnych stratach energii, co oczywiście przekłada się na niskie koszty eksploatacji. – dodaje Karolina Król, ekspertka firmy Thermaflex.

Decydując się na zastosowanie określonego materiału izolacyjnego dla instalacji grzewczych i sanitarnych, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, zgodność z prawem, efektywność, trwałość oraz jego wpływ na środowisko. Flagowe rozwiązania firmy Thermaflex - wykonane z pianki poliolefinowej - skutecznie redukują straty ciepła, chroniąc instalacje przed uszkodzeniami oraz zapewniając odporność ogniową. To w efekcie łączy się z wysoką efektywnością energetyczną, zwiększając wydajność instalacji przez cały okres użytkowania.

 

źródło: Thermaflex