Jak zaizolować instalację grzewczą i zmniejszyć koszty ogrzewania

Odpowiednia izolacja instalacji grzewczej pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania. W jaki sposób skutecznie zaizolować instalację grzewczą? Na to pytanie odpowiada Ryszard Sajnog, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Doradca Techniczny w firmie Thermaflex.

Nieprawidłowa izolacja instalacji grzewczej pociąga za sobą straty energii. Może być to szczególnie niekorzystne w zbliżającym się okresie grzewczym w obliczu aktualnego kryzysu energetycznego. Co więcej, koszt zakupu dobrego rozwiązania izolacyjnego jest o wiele mniejszy w porównaniu do korzyści, jakie za sobą niesie. Jak zatem skutecznie zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Oszczędź 20% kosztów ogrzewania

Jak wyjaśnia Ryszard Sajnog, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Doradca Techniczny  w firmie Thermaflex, nieprawidłowo zaizolowana instalacja przekłada się na wzrost kosztów ogrzewania od 10% do ponad 20%:

- Bez względu na rodzaj ogrzewania, użytkownik nie posiadający dobrze zaizolowanej instalacji grzewczej po prostu więcej płaci w każdym sezonie grzewczym. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż zapotrzebowanie na wytworzenie energii jest o wiele większe, by uzupełnić ciepło utracone w nie pożądanych miejscach. W przypadku domków jednorodzinnych (pow. 120-250 m2), koszt ten może wynieść rocznie od 500 do 1500  (wg cen do 2021 r.)  zależnie od rodzaju paliwa i sposobu zaizolowania instalacji. Żle wykonana izolacja powoduje, że instalacja generuje podwyższone koszty eksploatacji przez kolejne 15-20 lat. Porównując te dodatkowe wydatki z kosztem dobrze dobrej izolacji możemy zauważyć, że dobra i prawidłowo wykonana izolacja zwraca nam się już w drugim - trzecim sezonie grzewczym.

Oczywiście zminimalizowanie kosztów eksploatacji całego systemu możliwe jest przy zastosowaniu odpowiedniej jakości rozwiązań izolacyjnych. Co kryje się więc pod terminem „dobrej izolacji”?

Kieruj się współczynnikiem

Doradca Techniczny w firmie Thermaflex mówi, że „dobra izolacja” to taka, która zapewnia dostarczenie ciepła z miejsca jego wytworzenia do miejsca odbioru. Ma odpowiednio niski współczynnik przewodności cieplnej lambda (ʎ), zgodny z wytycznymi określonymi w przepisach  „..rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

- Na rynku izolacyjnym mało osób chce pamiętać, że wartość lambdy, która określa współczynnik przewodzenia ciepła, jest wartością zmienną zależną od temperatury jej wyznaczenia. Dla Izolacji stosownych w instalacjach CO i CWU wg przywołanego przepisu przyjmujemy  ʎ  wyznaczoną w temp.  40 st.. Jeden i ten sam materiał izolacyjny może mieć różne wartości lambdy.  Można to zaobserwować przeglądając karty techniczne materiałów izolacyjnych - zwłaszcza tych dedykowanych do instalacji chłodniczych i wysokotemperaturowych.

Oprócz doboru izolacji z odpowiednią wartością przewodności cieplnej lambda (ʎ), istotny jest również sposób montażu.

- Pamiętajmy, że izolację należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które określa minimalne dopuszczalne grubości izolacji zależne także od miejsca i warunków wykonania instalacji. Nie bez znaczenia jest także sposób ich montażu, który wpływa na późniejsze straty ciepła podczas pracy instalacji grzewczej. Warto zatem zdecydować się na montaż przez przeszkolonego instalatora.

Podczas podstawowego szkolenia przeprowadzanego w firmie Thermaflex instalator nabywa umiejętności  do wykonywania izolacji na instalacyjach centralnego ogrzewania w małych budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych. W trakcie takich kursów, instalator zapoznaje się nie tylko z techniką prefabrykacji kształtek i z zasadami montażu izolacji, ale także poznaje kryteria doboru materiałów izolacyjnych oraz  sens przeprowadzania prac izolacyjnych.

Przykład rozwiązania

Thermaflex posiada materiały do wykonania różnego rodzaju rozwiązań izolacyjnych. Oprócz możliwości samodzielnego wykonywania elementów izolacji, instalatorowi oferowane są gotowe rozwiązania izolacyjne (kolana, trójniki) do izolacji tych elementów w instalacji grzewczej. Jak podaje ekspert Thermaflex, do wykonania tego typu prac i produkcji gotowych elementów przeznaczono materiały z serii ThermaSmart PRO. Izolacje wykonane z wysokiej jakości pianki poliolefinowej o strukturze zamkniętokomórkowej, minimalizują straty energii i zapobiegają dyfuzji pary wodnej. Ich elastyczność umożliwia szybki i prosty montaż, tworząc niezawodną izolację, armatury, rur i  rozgałęzień. Izolacja ThermaSmart PRO posiada wysoką odporność mechaniczną oraz doskonały współczynnik Lambda: 0,038 W/mK przy 40°C 0,034 W/mK przy 0°C. Dzięki temu ogranicza straty energii cieplnej i zwiększa efektywność instalacji grzewczych. Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych wraz z upływem czasu. Odporność na dyfuzję pary wodnej dobra elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału, pozwala na skuteczne zabezpieczenie instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych – nawet w newralgicznych miejscach.


 

Dobra izolacja instalacji grzewczej to gwarancja zmniejszenia kosztów eksploatacji całego systemu. Na rynku można znaleźć wiele gotowych rozwiązań – na przykład takich jak ThermaSmart PRO od Thermaflex, które ułatwią nam izolację instalacji grzewczych. Gwarantuje ona doskonałe właściwości izolacyjne przez dziesiątki lat, nawet w przypadku uszkodzenia jej powierzchni.

 

źródło: Thermaflex