CREATON Polska przyjacielem dzieci – kontynuacja współpracy z UNICEF

CREATON Polska już trzeci rok bierze udział w szlachetnej akcji, która niesie pomoc dzieciom na całym świecie, będąc darczyńcą w programie „Przyjaciel UNICEF”. Zaangażowanie w działalność na rzecz najsłabszych realizuje jedną z głównych wartości, jakimi kieruje się firma – odpowiedzialność społeczną.

We współczesnym, jakże niespokojnym świecie, najbardziej cierpią właśnie najmłodsi, którzy, choć nie inicjują wojen, są ich ofiarami. Nie mają też wpływu na gospodarkę czy środowisko, nie potrafią zadbać o siebie i są zdani na nas, dorosłych. Dlatego to właśnie im winni jesteśmy wsparcie na wszelkich płaszczyznach, od zaspokajania potrzeb bytowych po zapewnienie odpowiedniej edukacji i godnej przyszłościmówi Karolina Krzyżanowska, Dyrektor Działu Marketingu CREATON Polska sp. z o.o.

Przekazane przez nas środki, w ramach wsparcia programu „Przyjaciel UNICEF”, po raz trzeci trafią do najbardziej potrzebujących. Zostaną przeznaczone na ratowanie ich życia i zdrowia, pomoc żywnościową, wodno-sanitarną i edukacyjną. To prawdziwy powód do radości i ogromnej satysfakcji dla całej naszej organizacji – dodaje.

UNICEF jako największa organizacja charytatywna pomagająca dzieciom działa w ponad 190 krajach świata. Program „Przyjaciel UNICEF” jest propozycją skierowaną do średnich i dużych przedsiębiorstw. W jego ramach firmy przekazują środki finansowe, które są przeznaczane na zaspokajanie potrzeb najmłodszych. CREATON Polska, będąc jednym z darczyńców, w konsekwentny sposób realizuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, docierając z pomocą humanitarną do miejsc będących poza zasięgiem swojej działalności.

Bardzo cieszymy się, że istnieje taki Program, a przede wszystkim, że możemy wspólnie z innymi firmami brać w nim udział i w realny sposób wspierać wszystkich podopiecznych UNICEF. Stawać się ich przyjacielem, czyli kimś, kto, jak to zostało pięknie napisane na stronie internetowej organizacji, jest blisko zawsze wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebnypodsumowuje Karolina Krzyżanowska.

UNICEF szacuje, że co czwarte dziecko na świecie potrzebuje pomocy. Pozbawione dostępu do wody pitnej, żywności, opieki medycznej i edukacji, najbardziej bezbronne istoty na naszej Planecie często zamieszkują tereny objęte konfliktami zbrojnymi czy zagrożone klęskami żywiołowymi. Programy takie jak „Przyjaciel UNICEF” stanowią dla nich doskonałą formę wsparcia, a każda kolejna firma dołączając do tego wspaniałego łańcucha ludzkich serc, staje się tym samym świetnym przykładem do naśladowania dla innych.

źródło: CREATON Polska