Obowiązki Kościoła Katolickiego w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prawa do prywatności.

Prawo do prywatności człowieka znajduje swoje źródła już od zarania rozwoju ludzkości. Dotyczyło to różnych aspektów prywatności człowieka i jego rodziny.

Ochrona przeciwpożarowa zgodna z przepisami

Ochrona przeciwpożarowa zgodna z przepisami

Obiekty sakralne zaliczają się do budynków użyteczności publicznej, co nakłada na ich zarządców konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. Proboszcz odpowiada nie tylko za zabezpieczenie podlegających mu budynków, ale także regularną konserwację urządzeń wchodzących w skład systemu ppoż.

DRZWI UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

DRZWI UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Dużym problemem w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty), a także użyteczności publicznej jak banki, centra handlowe, dworce czy też kościoły są bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym i starszym. Drzwi wejściowe do tych budynków, jak również pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, powinny stwarzać dogodne warunki komunikacji tym osobom. Istnieją rozwiązania drzwi pozwalające na bezproblemowe przejście pieszych, w tym o ograniczonych możliwościach ruchowych.