Nowocześnie o światłości

Nowocześnie o światłości

Światło ma wpływ na wszystko dobre, co dzieje się na naszej Matce Ziemi. Już w pierwszych akapitach Księgi Rodzaju, Bóg zauważył, że światłość jest dobra. Światło daje życie, światło skłania ku refleksji a widok wschodzącego słońca i jego rozpraszające się promienie napełniają nas nadzieją i wiarą na lepsze jutro.

Ochrona przeciwpożarowa zgodna z przepisami

Ochrona przeciwpożarowa zgodna z przepisami

Obiekty sakralne zaliczają się do budynków użyteczności publicznej, co nakłada na ich zarządców konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. Proboszcz odpowiada nie tylko za zabezpieczenie podlegających mu budynków, ale także regularną konserwację urządzeń wchodzących w skład systemu ppoż.

DRZWI UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

DRZWI UŁATWIAJĄCE PRZEJŚCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

Dużym problemem w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty), a także użyteczności publicznej jak banki, centra handlowe, dworce czy też kościoły są bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym i starszym. Drzwi wejściowe do tych budynków, jak również pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, powinny stwarzać dogodne warunki komunikacji tym osobom. Istnieją rozwiązania drzwi pozwalające na bezproblemowe przejście pieszych, w tym o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Renowacje drewna i zabytkowych obiektów drewnianych.

Renowacje drewna i zabytkowych obiektów drewnianych.

Rozpoczynamy cykl artykułów związanych z renowacją drewnianych obiektów zabytkowych oraz przedmiotów znajdujących się wewnątrz budynków oraz wokół nas są takie obiekty drobnej architektury parkowej, ogrodowej oraz innych obiektów drewnianych. W naszym najbliższym otoczeniu znajdują się kościoły, kapliczki, dzwonnice, młyny, domy, wiatraki i wiele innych, o których nie myśleliśmy, że są cennymi zabytkami z drewna.